วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 บริษัทธนสรรไรซ์ บริจาคข้าว จำนวน 200 กล่อง น้ำดื่ม 15 แพ็ค ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรีเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ