วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ทันตแพทย์หญิงศศิธานนท์ บริจาคข้าวกระเพรา จำนวน 40 กล่อง  ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี