วันที่ 10 มิถุนายน 2564 คุณบุญส่ง ยิ้มถิน  คุณศิริพร พูลสวัสดิ์ และ  คุณสิริวรรณ ยิ้มถิน นำเตียงไฟฟ้า เครื่องดูดเสมหะ และที่นอนลม มาบริจาคให้กับโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี