ในวันที่ 30 เมษายน 2564′ บริษัท Honda ราชพฤกษ์ นำข้าวมันไก่มามอบให้เจ้าหน้าที่ ที่ให้บริการตรงจุดตรวจโควิด-19 โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี
.