วันที่ 26 เมษายน 2564 คุณอรนุช ปานดี ร้านเอพี มอเตอร์เซอร์วิส และ ผู้ใช้ Facebook : Sarut Mongkhonkolkaew ได้ทำการระดมนำของใช้ และ น้ำดื่ม  มามอบให้กับโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี โดยได้สนับสนุนน้ำดื่ม จำนวน 370 แพ็ค ให้กับ Ward7 ทางโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรีขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง