ศูนย์การแพทย์แผนไทย

โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี พร้อมให้บริการการตรวจรักษาโรคด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทย 
สถานที่ให้บริการ (แพทย์แผนไทย) 
โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี ชั้น5
ติดต่อสอบถามและนัดหมาย 
☎  02-4326167-8 ต่อ 5010
☎  064-6758391
(สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามสิทธิการรักษา)

เลขที่ 155 หมู่ 3 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

แผนที่โรงพยาบาล

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ นัดหมาย

ติดต่อสอบถามโปรแกรมตรวจสุขภาพ