ศูนย์การแพทย์แผนจีน

โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี พร้อมให้บริการการตรวจรักษาโรคด้วยศาสตร์แพทย์แผนจีน 
สถานที่ให้บริการ (แพทย์แผนจีน) 
โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี 
ติดต่อสอบถามและนัดหมาย 
☎  0-2432-6167-8 ต่อ 6000
(สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามสิทธิการรักษา)

ทีมแพทย์แผนจีน และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

เลขที่ 155 หมู่ 3 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

แผนที่โรงพยาบาล

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ นัดหมาย

ติดต่อสอบถามโปรแกรมตรวจสุขภาพ