“เเอปพลิเคชัน FoodChoice” เป็นเครื่องมือให้ความรู้ทางด้านโภชนาการ เมื่อสแกนบาร์โค้ดจากผลิตภัณฑ์ต่างๆ ข้อมูลบนฉลากโภชนาการจะถูกแสดงในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้ง่ายเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสุขภาพของผู้ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และแสดงข้อแนะนำในเชิงสุขภาพ เช่น คำแนะนำสำหรับโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง

**ถ้าสแกนไม่พบข้อมูล ผู้ใช้สามารถร่วมแชร์รูปภาพผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มเติมข้อมูลในแอปพลิเคชันให้ทันสมัยและครบถ้วนได้

เเอปพลิเคชันดีๆ และมีประโยชน์แบบนี้อย่าลืมดาวโหลดมาใช้กันนะคะ

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ปรึกษาอาหารได้ที่ : ธัญชนก โดย นักโภชนาการ

Line: cha_nok