จริงๆ แล้วน้ำเปล่าไม่ได้หมดอายุนะคะ แต่เป็นวันหมดอายุของบรรจุภัณฑ์ที่บรรจุน้ำไว้ต่างหาก ส่วนน้ำดื่มนั้นจะระบุวันหมดอายุไว้ตาม พ.ร.บ.อาหารและยา (อย.) โดยปกติผู้ผลิตจะกำหนดวันหมดอายุของขวดน้ำพลาสติกไว้ 2 ปี เนื่องจากขวดพลาสติกที่บรรจุน้ำ คือ พลาสติก PET (Polyethylene terephthalate) เป็นพลาสติกที่ใช้ได้ไม่กี่ครั้ง

ดังนั้น หากหมดอายุแล้วจะเปราะแตก ทำให้น้ำภายในขวดรั่วซึม เชื้อโรคต่างๆ เข้ามาปะปนกับน้ำดื่ม หรือสารเคมีที่เป็นองค์ประกอบของพลาสติกอาจละลายข้าไปในน้ำได้นั่นเอง

…….

แนะนำว่า….

– ก่อนเปิดขวดน้ำดื่มให้สังเกตฉลากที่ระบุวัน เดือน ปี ที่หมดอายุก่อน

– น้ำที่เปิดขวดทานแล้วควรทานให้หมด ไม่ควรเก็บนานเกิน 2 อาทิตย์ โดยเฉพาะที่ยกดื่มสู่ปาก เพราะจุลินทรีย์และแบคทีเรียจะเติบโตในน้ำที่เหลือได้

– น้ำดื่มขวดแก้ว และขวดพลาสติกใสดีกว่าพลาสติกสีขาวขุ่น

– การเก็บขวดน้ำไว้ในช่องแช่แข็งที่เย็นจัด หรือการเก็บขวดนั้นไว้ที่ร้อนๆ เช่น ในรถยนต์การสัมผัสกับความร้อน หรือแสงแดด เนื่องจากความร้อนจัด หรือเย็นจัดสามารถทำลายโครงสร้างของพลาสติกทำให้พลาสติกเสื่อมคุณภาพได้

..

รู้แบบนี้แล้วคราวนี้ก็ดื่มได้อย่างปลอดภัยแล้วค่ะ

ที่มาข้อมูล : คลังความรู้ Sci Math

ปรึกษาด้านสุขภาพได้ที่ : ธัญชนก (นักโภชนาการ)

Line: cha_nok