ตามปกติแล้วความเค็มของอาหารส่วนใหญ่มาจากเกลือ ที่เป็นส่วนประกอบในอาหารถ้าร่างกายได้รับเกลือในปริมาณที่มากเกินไป ทำให้เสี่ยงที่จะเกิดโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งในระยะแรกจะไม่แสดงอาการแต่จะทำลายอวัยวะต่างๆ ไปเรื่อยๆ  และมีภาวะแทรกซ้อนต่อสมอง หัวใจ ตับและไต ถ้ารุนแรงอาจทำให้เกิดอัมพฤกษ์-อัมพาตได้ ก่อนจะสายเกินไปปรับเปลี่ยนการกินเค็มตั้งแต่วันนี้ก่อนที่จะสาย

เคล็ดลับลดเค็ม

  1. ลดติดเกลือ น้ำปลา ซอสปรุงรส
  2. ใช้สมุนไพรและเครื่องเทศปรุงรส
  3. ลดหรืองดการกินอาหารแปรรูป
  4. อ่านฉลากและเลือกอาหารโซเดียมต่ำ
  5. ลดความถี่ของการกินอาหารที่ต้องมีเครื่องปรุง น้ำจิ้ม
  6. ใส่เครื่องปรุงครึ่งซอง
  7. หลีกเลี่ยงการซื้ออาหารแปรรูป เช่น ปลาร้า ปล้าส้ม ไส้กรอก เบคอน

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ปรึกษาอาหารได้ที่ : ธัญชนก ศรีน้อยเมือง   โดย นักโภชนาการ

โทร : 081-1371135 Line: cha_nok