ลำดับ รายละเอียด ดาวน์โหลด
1
ใบขออนุญาตลาชั่วคราว 2 ชม.
2
ใบขอคำร้อง
3
ใบแจ้งเข้างานเกินเวลา
4
ใบยกเลิกวันลา
5
ใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร
6
ใบลาพักร้อน