ลำดับ รายละเอียด ดาวน์โหลด
1
ใบขออนุญาตลาชั่วคราว 2 ชม.
2
ใบขอคำร้อง
3
ใบยกเลิกวันลา
4
ใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร
5
ใบลาพักร้อน
6 ใบแจ้งซ่อม