ศูนย์ทันตกรรม

พร้อมให้คำปรึกษาแก่คนไข้ และ การดูแลที่มีคุณภาพ

ศูนยทันตกรรมโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี มุ่งเน้นความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ วิวัฒนาการทางทันตกรรมในแต่ละสาขามีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วการดูแลสุขภาพช่องปากครอบคลุมทั้ง การป้องกัน และการรักษาที่ทันสมัย มีการพัฒนาคุณภาพและความรู้ของทันตแพทย์อย่างสม่ำเสมอ ศูนย์ทันตกรรมโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี จึงจัดให้มีความพร้อมของทีมทันตกรรมที่มีความเชี่ยวชาญและพร้อมที่จะให้บริการดังต่อไปนี้ ตรวจฟัน อุดฟัน  ถอนฟัน ขูดหินปูน ทันตกรรมสำหรับเด็ก รากฟันเทียม จัดฟัน ศัลยกรรมภายในช่องปาก รักษาโรคเหงือก ฟันปลอม ครอบฟัน ฯลฯ

เปิดให้บริการ

ในเวลาราชการ 

จันทร์-พฤหัสบดี เวลา 08.00-16.00 น.

ศุกร์ เวลา 08.00 -12.00 น.

นอกเวลาราชการ เวลา 16.00-20.00 น.

เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00-12.00 น.

สถานที่ให้บริการ 

โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี ชั้น4

ติดต่อสอบถามและนัดหมาย 

☎  0-2432-6167-8 ต่อ 4020

(สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามสิทธิการรักษา)

ทีมทันตแพทย์ และเจ้าหน้าที่ ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

เลขที่ 155 หมู่ 3 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

แผนที่โรงพยาบาล

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ นัดหมาย

ติดต่อสอบถามโปรแกรมตรวจสุขภาพ