ศูนย์ตรวจสุขภาพและวัคซีนทางเลือก

ศูนย์ตรวจสุขภาพ  โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับผู้รับบริการตั้งแต่อายุ 15 ปี ขึ้นไป โดยเน้นการตรวจสุขภาพให้เหมาะสมกับภาวะสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพกับผู้รับบริการแต่ละราย โดยผู้รับบริการจะได้รับคำแนะนำก่อนการตัดสินใจเลือกโปรแกรมการตรวจสุขภาพ และผู้รับบริการจะได้รับการตรวจและให้คำแนะนำเรื่องสุขภาพโดยทีมแพทย์ และ พยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ ทำให้ผู้รับบริการเข้าใจในการปฏิบัติตัวได้อย่างเหมาะสมกับภาวะสุขภาพของผู้รับบริการแต่ละราย เพื่อให้ผู้รับบริการทุกคนมีสุขภาพดีโดยให้บริการ ดังต่อไปนี้

 

  • ให้คำแนะนำการตรวจสุขภาพเหมาะสมกับผู้รับบริการแต่ละบุคคล
  • ตรวจร่างกายโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
  • ตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล
  • ตรวจทางรังสีวิทยา
  • ตรวจกระดูกพรูน
  • อัลตราซาวนด์
  • เอ็กซเรย์ปอด
  • ให้คำแนะนำด้านวัคซีนป้องกันโรค โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

☎  02-4326167-8 ต่อ 1112 หรือ

      061-409-3495

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

เลขที่ 155 หมู่ 3 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

แผนที่โรงพยาบาล

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ นัดหมาย

ติดต่อสอบถามโปรแกรมตรวจสุขภาพ