วันที่ 8 มิถุนายน 2564 นายแพทย์สฤษดิ์เดช เจริญไชย นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี และครอบครัว นำผัดไทยกุ้งสดแสนอร่อย ปรุงสดใหม่ร้อนๆ จำนวน 120 กล่อง มามอบให้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี