วันที่ 8 มิถุนายน 2564 คุณศักดิ์ พ่อมิว คุณศุภศิษฏ์ นำข้าวผัดปู จำนวน 200 กล่อง และน้ำดื่ม จำนวน 12 แพ็ค มามอบให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี