วันที่ 8 มิถุนายน 2564 คุณชัชวาล จิรายุกูล และเพื่อน บริจาคขนมโรตี อาหารญี่ปุ่น และเครื่องดื่ม ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี