วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 “คุณพรเพ็ญ รัศมีธรรมวงศ์” บริจาคถุงมือทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี