วันที่ 7 มิถุนายน 2564 คุณศศิมา ก้องธรณินทร์ บริจาคผัดไทกุ้งสด จำนวน 150 กล่อง และน้ำดื่ม จำนวน 12 แพ็ค ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี