วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ครอบครัวจิตต์อุไร มอบเตียงไฟฟ้า จำนวน 1 เตียง ให้แก่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี