วันที่ 7 มิถุนายน 2564 กลุ่มThe Stars และ ผองเพื่อน บริจาค ชุดPPE จำนวน 50 ชุด ให้แก่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี