วันที่ 7 มิถุนายน 2564 กลุ่มเพื่อนเขี้ยวซาวช้างน้อย และคุณไคงี้ แซ่โค๊ว บริจาค เครื่อง Ekg 12 Lead และเครื่อง Printer จำนวน 1 ชุด ให้แก่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี