วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ร้านปวริศขนมหวาน ได้นำขนมไทย จำนวน 300 ชิ้น มามอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี