วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 คุณสุรศักดิ์ และ คุณดวงเดือน ธนะทิพานนท์ ได้บริจาคชุด PPE จำนวน 30 ชุด มามอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี