วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 คุณชาตเมธ เรือนทิพย์ กรุณาสนับสนุน PIZZA จำนวน 20 ถาด เป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี