วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 คุณกฤช รักพลวงศ์ และ คุณพัฒน์  นำน้ำสตอร์เบอร์รี่เข้นข้นปั่น จำนวน 40 ขวด มามอบให้เป็นกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี