วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 “คุณลัคนา กิติสุภรณ์พันธ์” บริจาคกระท้อนลอยแก้ว จำนวน 40 ถ้วย ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี