วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 “คุณกอบลาภ สถาป์นนท์” บริจาคผลไม้ลิ้นจี่และลำไย ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี