วันที่ 6 พฤษภาคม 2564  น.ส.ปรียาพร  แก้วร่าง บริจาค บะหมี่ และ ข้าวกล่อง จำนวน 42 กล่อง ให้บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี