วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 คุณธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย และปลัดอนาวิน ปลัดอำเภอบางบัวทอง มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับเจ้าหน้าที่ทุกท่าน