วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ร้านอาหารใต้สมุทร นำข้าวกล่อง จำนวน 30 กล่อง และขนม จำนวน 60 ชุด มามอบให้บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี