วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 คุณมนตรี โอภาส ได้นำกล้องวงจรปิดรุ่น MI 360ํ จำนวน 5 ตัว มามอบให้บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงานประจำward 6 และ ward 6 โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี