วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี  นำข้าวกล่อง จำนวน 89 กล่อง มามอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี