วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 คุณวุฒิพล หวั่งหลี’ นำโกยซีหมี่ จำนวน 200 กล่อง และน้ำกระเจี๊ยบจำนวน 200 ขวด มาให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี