วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 ร้าน Cha-Ta-wan ได้นำน้ำชานม และ ขนม มามอบให้บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี