วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 ร้านมาลองแด๊ก นำข้าวกล่อง จำนวน 34 กล่อง มามอบให้บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ ประจำจุดดูแลผู้ป่วย ward 7 โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี