วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 คุณจำเรียง ไกรอาบ และครอบครัว นำข้าวหมกไก่ จำนวน 50 กล่อง และ นมเกษตร จำนวน 100 ถุง มามอบให้บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี