วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 พระครูปลัดศิริโสภณ (หลวงตามหาเขต) พร้อมสายบุญ บริจาคก๋วยจัํบญวน และขนมเค้ก ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี
.