วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี บริจาคข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 80 ชุด และอาหารแห้ง จำนวน 5 ลัง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี