วันที่ 31 พฤษภาคม 2564  บริษัท โรงสีเอกไรซ์ จำกัด บริจาคเซตข้าวกล่อง ขนม และ น้ำ จำนวน 100 ชุด ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี