โครงการจัดตั้งศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี  ได้จัดให้มีพิธีประดิษฐานองค์พระพุทธชินราช และตั้งศาลตายาย เพื่อเป็นศิริมงคล และเป็นที่สักการะบูชาของเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้รับบริการของศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี ในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ ที่ตั้งโครงการศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี (โรงพยาบาลบางกรวย2) อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยมีกำหนดการดังนี้

06.30  น.  แขกผู้มีเกียรติมาถึงที่ตั้งโครงการศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี (โรงพยาบาลบางกรวย2) อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

07.19  น.  เริ่มพิธีประดิษฐานองค์พระพุทธชินราช และตั้งศาลตายาย

08.30  น.  เสร็จพิธี แขกผู้มีเกียรติร่วมชมโครงการฯ