วันที่ 30 เมษายน 2564 บริษัทไทยโตชิบาอุตสาหกรรมจำกัด มอบเครื่องให้ออกซิเจนชนิดอัตราการไหลสูง รุ่น BMC H-80 series มูลค่า 280,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี