วันที่ 30 มิถุนายน 2564 “โครงการสิงห์อาสา” นำน้ำดื่ม มาบริจาค จำนวน 200 แพ็ค ให้กับโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี