วันที่ 30 มิถุนายน 2564 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาและสมาคมศิษย์เก่า นำข้าวหมูแดง-หมูกรอบ จำนวน 200 กล่อง น้ำดื่ม จำนวน 200 ขวด น้ำส้มคั้นสด จำนวน 100 ขวด แอลกอฮอล์ ขนาด 450ml จำนวน 24 ขวด หน้ากากอนามัย จำนวน 100 ชิ้น มามอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี