วันที่ 30 มิถุนายน 2564 “นิติบุคคลและสมาชิกหมู่บ้านเพอร์เฟค พระราม5” บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี