วันที่ 30 มิถุนายน 2564 คุณอรพิน สาหร่าย บริจาคผลไม้ (ส้ม) จำนวน 7 ลัง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี