วันที่ 29 เมษายน 2564 คุณณัฐพล อัครวัชรางกูร และครอบครัว มอบเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจรุ่นท๊อป จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 95,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี