วันที่ 29 เมษายน 2564 คุณกฤษณะ จันทร์ตระกูล และ คุณอัมราลักษณ์ จันทร์ตระกูล มอบเครื่องให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 120,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี