วันที่ 29 มิถุนายน 2564 คุณอรัญญา แดงขาว บริจาคข้าวกล่อง จำนวน 150 กล่อง น้ำส้ม จำนวน 130 ขวด ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี