วันที่ 29 มิถุนายน 2564 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริจาคชุดแอดมิท จำนวน 145 ชุด ให้กับโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี