วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 น. ทีมงาน  “โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี”  แนะนำการบริการ พร้อมมอบ VIP Card สิทธิพิเศษ ส่วนลดต่างๆ ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดทุกท่าน ในที่ประชุมกรมการจังหวัด